Tannregulering

Kjeveortopedi (tannregulering) er den delen av tannlegefaget som handler om å
diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil.

Hos Kjeveortopeden.

Det første besøket
Ved første besøk vurderes tannstillingen. Det orienteres om de forskjellige behandlingsmulighetene før aktiv behandling påbegynnes. Det betales da for en konsultasjon.

Hvis det er for tidlig med tannregulering avtaler vi en ny time som regel 1 år senere. Hvis regulering skal påbegynnes er det nødvendig med to røntgenbilder; et OPG ( oversiktsbilde av tannanlegg, røtter og kjeveben)og et profilbilde. Dette er en nødvendig forutsetning for at en kjeveortopedisk behandlingsplan kan utarbeides.

Etter første besøk utarbeides en skriftlig behandlingsavtale med behandlingsforslag, behandlingstid og et kostnadsoverslag.

I kostnadsoverslaget inngår behandlingens totale pris, refusjonshonorar fra Helfo samt pasientens egenandel.

Husk å ta med henvisningen fra skoletannlegen.

_FHF4131

Tannregulering

Kjeveortopedi (tannregulering) er den delen av tannlegefaget som handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil.

Årsaker

•En bittfeil fra barndommen

•En bittfeil som forverres med alderen

•Tennene har flyttet seg som følge av sykdommen Periodontitt eller p.g.a.tanntap.

• Kanskje er det nødvendig å rette opp tennene for at kunne lage kroner, broer eller implantater

• Feil bittstilling, som gir spenningshodepine eller kraftig slit på tennene (bruxisme)

• Hvis man har store avvik i kjeveskelettet som f.eks underbitt; kan tennene rettes i forbindelse med kjevekirurgisk behandling.

• Endelig er der kosmetikse fordeler som et harmonisk og pent smil

gutt

Barn og ungdom

Når det hos barn konstateres en bittfeil er det viktig med henvisning til kjeveortoped. Bittfeilen vil som regel ikke bedres med veksten, men forverres jo eldre pasienten blir. Det er viktig at kjeveortopedisk behandling  settes i gang på det korrekte tidspunktet slik at veksten kan utnyttes optimalt. Da oppnår man et godt resultat og behandlingstiden bliver kortere.

Innledende behandling (7-9 år)

En rekke bittfeil vurderes behandlet på et tidlig tidspunkt.

Dette gjelder:

  • Kryssbitt med tvangsføring av underkjeven
  • Underbitt
  • Manglende fortenner eller feilstilling

Behandlingen er enkel og tilsikter å rette  bittavviket slik at tannutviklingen fremover kommer på ”rett spor”. Som regel brukes et enkelt plate-apperatur. Behandlingstid 6-12 måneder.

Det kan bli aktuelt med en større behandling senere.

Behandling i puberteten

Når de fleste melketennene  er mistet bør de fleste tannstillingsfeil behandles. Ofte dreier det seg om overbitt/underbitt, dypt bitt/åpent bitt samt plassmangel til fortennene. Det kan være feilstilling av enkelttenner; ofte hjørnetennene i overkjeven som ikke bryter frem til normal posisjon. De kan bli liggende i ganen med fare for skade på nabotennene.

Behandlingen er omfattende og foregår med fast apparatur på tennene i begge kjever.

Behandlingstid 12 – 20 måneder.

Stabilisering etter behandling:
Når tannreguleringen er ferdig er det viktig å stabilisere tennene I den nye posisjonen. Til dette brukes avtakbare plater eller tynne ståltråder som limes bak på fortennene. Dette er en viktig del av behandlingen som sikrer at tennene ikke flytter seg tilbake. Tennene og vevet rundt dem trenger tid til å  tilpasse seg den nye tannstillingen. Platene brukes som regel i en 2-årsperiode. Ståltrådene som er limt bak på fortennene beholdes ofte til veksten er avsluttet, i 18 – 20 års alderen. Pasientene kontrolleres første gang etter 6 månder og deretter en gang i året.

behandling
slider-1

Voksne

Tidligere var det flest barn som ble behandlet med tannregulering. Den teknologiske utvikling og nye behandlingsmetoder har ført  til at behandling av voksne er blitt mulig. Voksne, uansett alder, kan få regulert tennene. Behandlingstid  for voksne er den samme som for barn,  ofte hurtigere som følge av godt samarbeide og god motivasjon.

Når voksne regulerer tennene er det ofte  nødvendig med fastsittende  bøyle . Ofte ønsker voksne en mer kosmetisk akseptabel bøyletype. Der er da to muligheter for usynlig regulering.

Lingualt apparatur: regulering på baksiden av tennene. Dette er en mer komplisert teknikk og derfor også en dyrere løsning.

Lingualt apparatur i overkjeven

Lingualt apparatur i underkjeven

Invisalign: regulering av tennene ved hjelp av en serie gjennomsiktige plastskinner. Disse skiftes ca. hver andre uke, og brukes 24 timer i døgnet.

Bøyletyper

Selvligerende brackets:

Dette er et fast apparatur som barn kaller ”streng” eller ”togskinner”. Dette er den hurtigste og mest effektive  måten å flytte tennene på.  “Speed brackets” har en liten mekanisk lås som holder buen på plass. “Speed brackets” er de mindste låsene som er på markedet. Størrelsen letter renholdet og det kosmetiske resultat blir bedre.

  • Dypt bitt før behandling.
  • Behandling fast apparatur med “Speed Brackets”
  • Ferdig behandlet
Før-app-11022013_083930
Dypt bitt før behandling.
App-
Behandling fast apparatur med
“Speed Brackets”
Ferdig-beh_28032014_154313
Ferdig behandlet.

Keramiske brackets:

På voksne kan et alternativ til stålbrackets være brackes laget av glasskeramikk. Disse er gjennomskinnelig hvite og derfor mer kosmetisk akseptable. De ses ikke så godt på avstand og gir ikke “metallook”.

Lingualt apparatur:

Usynlig tannregulering , dvs fast apparatur på baksiden av tennene.
Dette er en meget effektiv og populær måte å regulere tennene på hos voksne.
www.forestadent.com

Før-behErlandsen_Jeanette_09112012_095306
Før behandling
APPErlandsen_Jeanette_09112012_115654
Behandling med lingualt apparatur
Ferdig-behErlandsen_Jeanette_26082013_090154
Ferdig behandlet

Priser

Hva koster behandlingen?
Prisen på tannreguleringsbehandlingen vil variere avhengig av hvor omfattende behandlingen er.
Ofte har man krav på refusjon fra HELFO basert på behandlingsbehovet.
Helfo krever at henvisningen fra den offentlige tannklinikken ikke er eldre enn 1 år og den skal tas med til første time hos oss.

Linker

Den Norske Tannlegeforening
www.tannlegeforeningen.no/

Helfo
www.helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen. Rettigheter og regler som gjelder for trygderefusjon.

Helsenett
www.helsenett.no
Kommunikasjon av pasientinformasjon kommuniseres elektronisk på en sikker måte.

Hva kostertannlegen
www.hvakostertannlegen.no
Prisopplysninger

Norsk Kjeveortopedisk forening
www.kjeveortopediskforening.no

Usynlig tannregulering
www.forestadent.com

Tannregulering med skinner
www.invisalign.no

HER FINNER DU OSS