Linker

Den Norske Tannlegeforening
http://tannlegeforeningen.no/ 

Helfo
www.helfo.no
Helseøkonomiforvaltningen. Rettigheter du har som pasient og hvilke regler som gjelder for trygderefusjon.

Helsenett
www.helsenett.no
Norsk Helsenett legger til rette for at pasientinformasjon kan kommuniseres elektronisk på en sikker måte.

Bivirkningsgruppen i Bergen
www.helse.uni.no
Registrering av  bivirkning fra amalgam, kvikksølv, plast, kompositter i tannfyllinger og andre restaureringsmaterialer brukt i tannbehandling rapporteres hit.

HER FINNER DU OSS